Naslovna

O nama

 

Preduzeće "VINEX" svoj put započelo je u Užicu 1999. godine, najpre kao mala Zanatsk-trgovinska radnja sa ozbiljnim odnosom prema poslu u oblasti proizvodnje i distribucije vina i drugih alkoholnih pića, sa ambicijama i planovima za stalni rast. Sledeći te planove, a imajući u vidu stalni rast obima poslovanja, "VINEX" 2007. godine gradi i pušta u rad pogon za proizvodnju etil-alkohola u Kostojevićima kod Bajine Bašte.

 

 

Kao dinamično preduzeće sa čvrstom strategijom razvoja, koja je u sledećoj fazi podrazumevala simbiozu proizvodnje etil-alkohola sa uzgojem stoke uz korišćenje trebera u delu njihove ishrane, "VINEX ETIL" 2012. godine u Lukićevu kod Zrenjanina kupuje zemljište i deo objekata kako bi ta ideja bila i ostvarena. Pristupilo se obimnim rekonstruktivnim gradjevinskim radovima kao i izgradnji potpuno novih objekata za smeštaj matičnog stada mlečnih krava. Sama destilerija je u gotovo identičnom obliku premeštena u novi ambijent što je bio gradjevinski poduhvat posebne vrste.

 

 

Osim destilerije danas u Lukićevu posebnu pažnju privlači moderna farma muznih krava kapaciteta oko 380 grla, gradjena po evropskm standardima, sa pratećom infrastrukturom koja obuhvata automatsko izmuzište, trenč silose, skladišta stočne hrane itd. Trenutno (2016.godine)se na farmi nalazi 200 krava muzara, kao i 140 teladi i junica. Sa ove farme se dnevno otpremi oko 4.000 litara mleka, a za potrebe ishrane goveda "VINEX ETIL" obradjuje oko 200 hektara zemljišta uz korišćenje moderne agrotehnike i primenu najsavremenijih naučnih i tehničkih rešenja.

 

 

Planovi daljeg razvoja preduzeća "VINEX ETIL" vezani su za povećanje broja grla, kao i izgradnju još jedne savremene staje, što će svakakao pratiti potreba da se obradive površine udvostruče. Veoma važan segment je opredeljenje da jedan od razvojnih pravaca bude i proizvodnja električne energije iz stajnjaka i biomase, čime bi se praktično zaokružio proces kompletnog iskorišćavanja biosirovine.